Üzenetünk

Nagyboldogasszony ünnep - szentmise

A főpásztor a Jelenések könyvének Napba Öltözött Asszonyáról beszélt, mint olyan jelről, amely egykor egész Európára is nagy hatással volt. Mindannyian keresünk jeleket, hangsúlyozta a püspök, de nem mindegy, hogy Istentől vagy más világi valóságoktól várjuk azokat. „A katolikus világ fogékony a Mária által közvetített valóságra. Ezért is van, hogy olyan sok Mária-kegyhellyel találkozunk, ahová, ha az ember belép, megtapasztalja az imádság erejét. Mindannyiunknak ilyen lélekkel kell élünk, hisz ki ne kérné Mária oltalmát gondban és bajban, ki ne fordulna Máriához, és kérné segítségét úgy, mint ahogy a gyermek fordul az anyjához. Máriát Égi Anyánknak tekintjük. Nem valamiféle jámbor gondolattól vezérelve, hanem Krisztus halálosan komoly, véresen hiteles szavai nyomán, aki Máriát a kereszten adta nekünk anyánkul, és aki minket Máriának gyermekeinek adott.”